Günlük yaşantımızda da iş hayatında da bazı gerçekleri tam manasıyla kavrayabilmek için rakamların ışığından faydalanmamız gerekir. Hayatta bazen gerçekliğin çarpıcılığına varabilemek için rakamların gücünden yararlanmak icap eder. Türkiye’de ve Dünya’da Elektronik Atık makalemizde olayı vurgulamak için rakamların gücünden yararlanacağız.

Türkiye’de ve Dünya’da Elektronik Atık Gerçeği

Dünya kamu oyu maalesef elektronik atık konusunda ve geri dönüşüm meselesinde gerekli refleksleri göstermekte kimi zaman geç kalmakta kimi zaman ise hiç gösterememektedir. Doğru adımların atılamamasında Asya-Pasifik bölgesindeki üretim devlerinin etkisi ciddi seviyededir. Gerçekleşen üretimin hızına ve büyüklüğüne maalesef geri dönüşüm yatırımları ve faaliyetleri yetişememektedir.

Temiz Bir Dünya İçin

İnsanlığın kaderi ilerleyen satırlarda değineceğimiz iki konuya göbekten bağlıdır desek yanlış söylemiş olmayız. Tüm kritik mevzuları iki başlıkta özetleyebiliriz:

  1. Temiz Enerji
  2. Geri Dönüşüm

Yukarıda belirttiğimiz iki konudan birinin eksik kalması insanlığın başarısızlığı demek olur. Temiz enerji sistemlerinin yaygınlaşmasında bazı sıkıntılar mevcuttur. İki kategorinin temiz enerji kaynaklarına geçişi maalesef zorlu süreçlerdir:

  1. Gelişmekte olan ülkeler
  2. Üretim Devleri

Temiz enerji kaynaklarının yüklü maliyeti ve geç amorti süreleri maalesef yukarıdaki kategorilerde yer alan ülkelerin rüzgar enerjisi, güneş enerjisi gibi sistemlere geçişini zorlaştırmaktadır. Çin, Hindistan gibi üretim devlerinin yoğun nüfusları ve inanılmaz büyük üretim hacimleri temiz enerji kaynaklarına karşılanabilecek seviyede değildir.

2014 yılında hazırlanan Birleşmiş Milletler e-atık izleme raporuna göre dünyada yıllık yaklaşık 42 milyon ton elektronik atık ortaya çıktı.

Dünyada en fazla elektronik atık üreten ülkelere baktığımızda ipi yıllık 7 milyon ton ile ABD çekiyor.Arkasından 6 milyon ton ile Çin 2. sıradayken 2.2 milyon ton atıkla Japonya 3.sıradadır.Türkiye 503 bin ton ile Dünya sıralamasında 17. sıradadır.

E-atık üretimi refah ile doğru orantılı olduğundan kişi başına düşen milli gelirin yüksek olduğu ülkelerde örneğin Norveç ve İsviçre gibi ülkelerde kişi başına düşen yıllık elektronik atık miktarı 29 kg lara kadar çıkabiliyor.Türkiye’de ise kişi başı yıllık 6.5 kg e-atık üretiliyor.

Geri dönüşüm oranlarına bakacak olursak Dünya’da en iyi geri dönüşüm oranı yüzde 62.6 ile İsveç’tedir.Bu oran ABD’de yüzde 14 Çin’de yüzde 21 Japonya’da yüzde 23 tür.
Türkiye’de ise yaklaşık yüzde 5 tir.

İlgili İçerikler: Elektronik Atık Üretiminde Asya İlk Sırada ve Dünya’da Ne Kadar Elektronik Atık Çıkıyor?