Yılda 44.7 Milyon Ton Elektronik Atık

Elektronik atıklar konusunda yıllardır yayın yapıyoruz. Web sitemizde konuyla ilgili onlarca içerik mevcut. Günden güne eskiden bugüne doğru içeriklerimize göz atacak olursanız eğer elektronik atık sorununu küçülmek bir yana gittikçe büyüdüğünü ve artık çok ciddi noktalara geldiğini göreceksiniz.  Bugün baktığınızda çevre açısından plastik kaynaklı kirlilik, iklim değişikliği, yağmur ormanları ve vahşi yaşamın korunması ile birlikte […]

Elektronik Atıklar ve İklim Değişikliğine Olan Etkileri

İklim değişikliği günümüz dünyasının en büyük problemlerinden biri. Zira iklim değişikliği su kaynaklarının yönetiminden tutun tarım politikalarına kadar insanlığın canlılığını ilgilendiren pek çok sürecin yönetilmesini oldukça zorlaştırıyor. Çünkü tahmin edilemez bir iklim tohum ya da fide ekim dönemlerinden başlayıp hasatla sonuçlanan tüm tarım süreçlerini belirsiz hale sokuyor. Bunlarla birlikte ani fırtınalar, ekstrem hava koşulları gibi […]

POYD ve EAGD Elektronik Atıkları Geri Dönüştürüyor!

Elektronik Atıkların Geri Dönüşümünü Destekleme Derneği (EAGD) 2012’den bu yana hem elektronik atıkların geri dönüşümünü sağlamaya hem de bu süreçte sosyal fayda anlamında katma değer üretmek için çalışmalarına devam ediyor. Elektronik atıklar konusu çok ciddi bir sorun olduğu için bu amaç doğrultusunda tüm kurumların partnerlere ve proje ortaklarına ihtiyacı var. Elektronik atıkların geri dönüşümü konusu […]

Hurda Telefon

Günümüz teknoloji dünyasının bir çıktısı olarak en büyük atık kalemlerinden biri de maalesef ki “hurda telefon” kalemi. Günümüzde tüm araştırma endeksi raporlarında ortaya çıkan sonuç paralellik göstermekte. Raporların ortak çıktısına göre Dünya’da mobil kullanım ciddi derecede piyasası domine etmekte. Mobil kullanım yaygınlaşmasının ortaya çıkmasında iki önemli cihaz türü rol oynamakta: Telefon ve tablet. Hurda Telefon […]

Elektronik Atıklar ve Afrika

Elektronik atıklar ve Afrika yazmızda elektronik atıkların bölgesel durumu ve trendleri inceleyeceğiz. 2016 da yapılan birleşmiş milletler üniversitesi araştırmalarına göre, Afrika’daki evsel elektronik atık üretimi yaklaşık 2.2 milyon ton olarak gerçekleşti. Bu rakama Mısır 0,5 milyon ton, Güney Afrika ve Cezayir 0,3’er milyon tonluk katkılar yaptılar. Kişi başı en çok elektronik atık üreten ülkeler ise […]