Elektronik Atıklar ve Döngüsel Ekonomi

Elektronik atıklar ve döngüsel ekonomi başlıkları birbirinden ayrılmaması gereken konulardır. Mevcut elektronik atık geri dönüşüm göstergeleri geri dönüşümden geçmiş materyallerin oranlarına odaklanmaktadır. Ancak kütle bazlı geri dönüşüm göstergesi sadece kaynakların etkin ve verimli kullanımı hikayesinin küçük bir kısmını bize gösterir. Dolayısyla kaynakların maddi karşılığını baz almamız, kütlesel geri dönüşüm oranlarını baz almamızdan daha etkin bir […]

Dünya’da Elektronik Atık Mevzuatları

Yasalar tarafından düzenlenen ve döngüsel yapı içeren her konu mevzuata bağlanmalıdır. Dünya’da elektronik atık mevzuatları makalemizde bu mevzuatlara değineceğiz.Yeni bir geri kabul ve geri dönüşüm sistemi kurarken, tüm sistemin başarılı bir şekilde yürümesinden kimin sorumlu olacağını belirlemek ve tüm sistemin kimin kontrolü altında olacağını belirtmek hayati bir önem taşımaktadır. Bir organizasyon, sistemin içinde rolü ve […]

Elektronik Atıkların Gelişmekte Olan Ülkelere Yasa Dışı Akışı

Ticari gelir elde edilebilen pek çok metada olduğu gibi elektronik atıklar konusunda da yasa dışı bir trafik mevcuttur. Elektronik atıkların gelişmekte olan ülkelere yasa dışı akışı makalemiz bu konuya biraz olsun ışık tutmaya çalışacaktır. Ülkeler ithalat ve ihracat akışlarını genellikle gümrüklerden aldıkları  uluslararası ticaret istatistiklerine göre ölçerler ve bu sistemler HS kodlarını kullanır. Ancak, HS […]

Elektronik Atıkların Oluşma Aşamaları

Elektronik atıkların esas oluşma dinamiklerini inceleyen “Bilişim ekipmanları gelişim birliği” bertaraf aşamasını da detaylı olarak araştırmış, tüm Dünya’dan gelen örnekleri inceleyerek standart bir çerçeve çizmiştir. Bu çalışma kapsamında çıkarılan kitapçıkta 4 indikatör tanımlanmış ve tartışılmıştır. Birinci indikatör: Pazara sunulan elektronik atık miktarı İkinci indikatör: Oluşan toplam elektronik atık miktarı Üçüncü indikatör: Resmi olarak toplanan ve […]

Elektronik Atıklar ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

Eylül 2015 de, Birleşmiş Milletler ve tüm üye devletler küresel kalkınma için 2030 ajandasını kabul ettiler. Bu yeni ajanda önümüzdeki 15 sene içinde yoksulluğu azaltmak , gezegeni korumak ve refahın sağlanması için 17 sürdürülebilir kalkınma ve 169 ara hedefi  tanımladı. Elektronik atıkların artması, standartlara uygun olmayan bertaraf ve işlemler, kanalizasyon yoluyla deşarj veya atık sahalarına […]