Covid-19 salgınının 2019 yılında başlaması ve küresel bir vaziyet almasıyla birlikte Dünyada yeni bir dönem başlamış oldu. Bir yılı aşan bir süredir sosyal hayat, ekonomi ve eğitim başta olmak üzere hayatın önemli dinamiklerinde aksamalar, donmalar ve ertelemeler söz konusu. Özellikle hizmet sektörü ve turizm başta olmak üzere oldukça zorlayıcı dönemler geçti ve önümüzdeki günlerde bu sorunların ne kadar hızlı bir şekilde çözüleceği noktasında ciddi muammalar söz konusu. Karantina olarak tabir edilen gerek sosyal hayat kısıtlamaları gerekse de eve kapanmalar neticesinde birtakım yeni insan davranışları ortaya çıktı. Özellikle de uzaktan eğitim konusunun uygulamaya konulmasıyla birlikte teknolojik aletlere olan ilgi ve ihtiyaç ciddi derecede arttı. Geçtiğimiz yirmi yıl içerisinde öğrenim, eğlence ve telekomünikasyon faaliyetlerinin ne derece dijital ve teknolojiye yöneldiği göz önünde bulundurulursa pandemi sürecinin elektronik atıkların hacminde nasıl bir artışa sebebiyet verebileceği tahmini olarak bilinebilir. Pandemi ve elektronik atıklar konusu uzmanlar tarafından değerlendirilmesi, toplumun ise geri dönüşüm noktasında daha hassas davranması gereken bir mevzu. Bu yazımızda geleceğe dair bir takım uyarılarda bulunup bazı istatistikleri sizlerle paylaşacağız.

2020 Yılı Elektronik Atık Durumu

2019 yılı geride bırakıldığında Dünya genelinde ortaya çıkan elektronik atık miktarı 53,6 milyon ton oldu. Bu rakam 2020 yılında arttığı gibi güncel projeksiyonlarda 2030 yılına gelindiğinde söz konusu rakamın 74 milyon ton elektronik atık olması bekleniyor[1]. Elektronik atık artış oranı doğrudan doğruya 2020 yılında ekstrem bir artış göstermese de önümüzdeki 5 yıl içerisinde projeksiyonları aşan bir artış söz konusu olabilir. Çünkü baktığımız zaman pandemi ve kapanmaların başlamasıyla birlikte dünya genelinde teknolojik aletlere oran rağbet e-ticaret üzerinden oldukça arttı. Elbette bu artışın elektronik atıklar açısından dünya genelinde bir faturası olacak. Faturanın mümkün mertebe şişmemesi için toplumların elektronik atıkların geri dönüşümü hususunda eskisinden daha da hassas davranması gerekiyor.

Pandeminin Daha Görünür Kıldığı İhtiyaçlar

Dünya genelinde öğrencilerin teknolojik ekipman ve kullanımı bakımından eksik yönleri olduğu bilinir bir gerçekti. Ancak uzak eğitim seferberliğinin başlamasıyla birlikte teknolojik yetersizlikler ciddi biçimde ortaya çıktı. Pandemi, ulusal bazda düşünürsek elektronik atık geri dönüşümünün artmasının gerekliliğini ve milyonlarca öğrencinin bilgisayar, laptop ve tablet gibi cihazların edinilmesi ve kullanılması yönüyle gelişmesi gerektiğini daha görünür kıldı. Toplum olarak bu alanda geri dönüşüm hareketlerini destekleyerek ciddi fark yaratabiliriz. 

[1] http://www.eagd.org.tr/elektronik-atik-2020-monitoru/

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir