Elektronik Atıklar Neden Geri Dönüştürülmelidir sorusuna cevap vermek için belki ilk sormamız gereken soru şudur: Atık Nedir?

Atık Nedir?

Atıklar iki kategoride incelenir. İki kategorinin için farklı dönüşüm veya imha edilme yöntemleri mevcuttur. Atıklar şu şekilde iki ayrı başlığa ayrılır:

Organik Atık

Organik atık, doğada kendi kendine çözülebilen atıklara denir. Mesela elma kabuğu, çekirdek kabuğu gibi atıklar organik atıklara örnek gösterilebilir. Ancak şunu unutulmamalıdır; organik atık kirliliği çevre insan sağlığı açısından ciddi tehdit oluşturur. Doğada kendi kendine çözünüyor olması bu işlemin kontrolsüz yapılabileceği anlamına gelmez. Organik atıkların çözünmesi dediğimiz olay bildiğimiz çürümedir. Çürüyen şeyler ciddi şekilde zararlı gaz salarlar. Belki küçük çapta bu gazlar sorun yaratmayabilir ancak çöplük seviyesinde büyük problemler içerir. Organik atıklar konusunda da en az inorganik atıklar konusunda gösterilen hassasiyet gösterilmelidir. İstanbul neredeyse 20 milyona yaklaşan nüfusuyla dev bir kenttir. Bu kentte her gün sadece 150.000 kişi elma çöpünü çözünür diye sokağa, sahile, denize atsa inanılmaz trajik bir çevre sorunu ortaya çıkar.

İnorganik Atık

İnorganik atık doğaya bırakıldığında hiçbir şekilde kendine kendine çözünmeyen veya çözünse de çözünmesi çok uzun yıllarda gerçekleşen atık çeşitleridir. İnorganik atıklara şunlar örnek gösterilebilir:

Yukarıdaki atık çeşitleri inorganik atıklardır ve kesinlikle geri dönüştürülmelidir. Bu makalemizde “Elektronik Atıklar Neden Geri Dönüştürülmelidir ?” sorusuna cevap arıyoruz.  Elektronik atıkların geri dönüşümü bütün açılardan çok önemlidir ve üzerinde durulmayacak konular kategorisinde yer almamaktadır. Yukarıda ve başlıkta sorduğumuz sorunun cevabını aşağıda üç maddede sıraladık:

Çevre ve insan sağlığı: Elektronik atıkların ihtiva ettiği insan sağlığına zararlı kurşun civa vb maddeler doğaya karışmadan kontrollü olarak geri ayrılarak çevre ve insan sağlığı korunur.

Doğal kaynaklar: Elektronik atıklarda bulunan değerli maddeler geri kazanılarak enerji tasarrufu sağlanır, emisyon salınımı azaltılır,fosil yakıtların kullanımı indirgenir.

Ekonomi: Ekonomik olarak değer katar, geri dönüşümün yeni bir endüstriye/sektöre  dönüşmesiyle beraber iş gücü ve istihdam yaratılır.

Ayrıca Tüketim Toplumu ve Elektronik Atıklar birbirine kökünden bağlı konulardır. Bunun için makalemizi inceleyebilirsiniz.

Kişisel ve çevresel konuları ilgilendiren konularda maalesef bazen yasa dışı faaliyetler gözlemlenebilmektedir. Bu konuyla ilgili olarak bkz: Elektronik Atıkların Gelişmekte Olan Ülkelere Yasa Dışı Akışı

Tüm bu veriler göz önüne alındığı zaman atık konusu insanlık tarafından çok daha fazla ciddiye alınması gereken bir mevzu olduğu net bir şekilde ortaya çıkmaktadır.