Elektronik atıklar ve döngüsel ekonomi başlıkları birbirinden ayrılmaması gereken konulardır. Mevcut elektronik atık geri dönüşüm göstergeleri geri dönüşümden geçmiş materyallerin oranlarına odaklanmaktadır. Ancak kütle bazlı geri dönüşüm göstergesi sadece kaynakların etkin ve verimli kullanımı hikayesinin küçük bir kısmını bize gösterir. Dolayısyla kaynakların maddi karşılığını baz almamız, kütlesel geri dönüşüm oranlarını baz almamızdan daha etkin bir yöntemdir.Eğer toplama hedefleri materyallerin değerlerine göre düzenlenirse, bütün geri dönüşüm atığı yönetimi elektrikli ve elektronik ekipmanların ve bihassa telekomünikasyon değerli madenlerin geri kazanımı üzerinden kurulacak bir ödüllendirme sistemi ile dizayn edilebilir.

Bu gelişme eğer gerçekleşirse elektronik atıkların dünya çapında toplanmasını sağlayabilecek bir pazar mekanizmasının kurulmasını sağlayabilir ve tetikleyebilir. Verimli bir şekilde kaynakları “şehir madeni” olan elektronik atıklardan geri kazanmak için , çıkar – üret – bertaraf et ekonomik modelinden , ürünlerin değerini olabildiğince uzun bir süre muhafaza eden, döngüsel ekonomiye geçiş olmalıdır. Bu bağlamda, ülkeler döngüsel ekonomi modellerini destekleyen kanunlarla,  elektronik atıkları atık değil kaynak olarak ticaretinin yapılması sağlanmalıdır.

Gereken Kanun Düzenlemeleri

Kanun ve mevzuatlar elektronik atıkları atık olarak değil, kaynak olarak görmeli ve tekrar kullanım, tamir, tekrar dağıtım, yenileme ve tekrar üretim konularını geri dönüşüm konularının önüne çıkarmalıdır.Buna ek olarak , resmi yollarla elektronik atık geri dönüşümünün işlendiği bir sistem ve hurdacılara , standart altı geri dönüşüm sistemlerine ve elektronik atıkların diğer kanallara geçişini engellemek için de  verimli bir atık yönetim sistemi gereklidir. Değerli madenler , doğru yapılmayan ayrıştırma ve geri dönüşüm proseslerinden dolayı israf olmakta ve kaybolmaktadır.Bu çözümler elektrikli ve elektronik aletlerin dizaynlarının optimize edilmesi, ürünlerin tekrar kullanıma ve parçalanmaya uygun olarak üretilmesi  veya içindeki değerli madenlerin daha kolay geri kazanılmasını destekleyici yönde olmalıdır.

Genel olarak özelikle cep telefonları ve dizsütü bilgisayarlarda sıkça karşımıza çıkan, tamir etmenin yenisini almaktan daha pahalı olduğu gibi bir gerçek olur. Buna ek olarak geri dönüşüm aşamasında bile, civa içerikli LCD ekranlar, PVC ve alev geciktiriciler ve plastik bileşenlerdeki diğer toksik komponentler, elektrikli ve elektronik ekipmanların içindeki zehirli kimyasallardan dolayı yaşanan zorluklar göze çarpmaktadır. Döngüsel ekonomi modelleri  elektrikli ve elektronik ekipmanların atık haline dönüştükten sonra da değerli olmasını gerektirmekle beraber, atık, emisyon ve kaynak çıkarımı esnasında oluşabilecek çevresel baskıları da azaltabilmelidir. Materyallerin arasındaki döngünün tamamlanması  için desteklediğimiz döngüsel ekonomi modeli, yeni “yeşil” iş dallarını desteklemeli, yeni iş fırsatları yaratmalı ve ekonomik büyümeye katkıda bulunmalıdır.

Şüphesiz, Elektronik Atıklar ve Döngüsel Ekonomi konusu Döngüsel ekonominin bir alt başlığıdır. Döngüsel ekonomi sadece elektrikli ve elektronik ekipmanlarla ilgili bir konu değildir. Ancak tüm Dünya’daki en büyük ekonomilerden ve iş kollarından biri olan teknolojik cihaz üretimi ve satışı , gelişen dünyada döngüsel ekonominin en iyi işlemesi gerek sektörlerden biri olmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir