eatık-ve-saglikli-bireylerEylül 2015 de, Birleşmiş Milletler ve tüm üye devletler küresel kalkınma için 2030 ajandasını kabul ettiler. Bu yeni ajanda önümüzdeki 15 sene içinde yoksulluğu azaltmak , gezegeni korumak ve refahın sağlanması için 17 sürdürülebilir kalkınma ve 169 ara hedefi  tanımladı. Elektronik atıkların artması, standartlara uygun olmayan bertaraf ve işlemler, kanalizasyon yoluyla deşarj veya atık sahalarına atık dökümü gibi durumlar insan ve çevre sağlığına kayda değer zararlar vermekte ve  sürdürülebilirlik hedeflerinden de uzaklaşmamıza neden olmaktadır.

Elektronik atıkları daha iyi anlamamız ve daha fazla dataya erişimimiz 2030 sürdürülebilirlik hedeflerine bir adım daha yaklaşmamızı çevre koruma, sağlık, istihdam ve ekonomik büyüme ( elektronik atık yeni iş sahaları açmakta ve girişimciliği ön plana çıkarmaktadır ) ile ilgili sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gerçekleştirmemizi sağlayacaktır. Elektronik atığı daha iyi anlamak ve incelemenin neticesinde;

3. Hedef (sağlıklı yaşam)

6. Hedef (temiz su ve kanalizasyon hizmeti)

11. Hedef(sürdürülebilir şehir ve toplum)

12. Hedef (adil tüketim ve üretim)

14. Hedef ( su altı yaşamı koruma) ve

8. Hedef ( istihdam ve ekonomik büyüme)

Elektronik atıklar (bkz: Elektronik Atık Nedir?) standartlara uygun olmayan şekilde geri dönüştürüldüklerinde, ortamdaki çalışanların sağlığına, içindeki zararlı bileşenler, hava su ve toprak  kirleticileri nedeniyle çok büyük zararlar verebilmektedirler.  Uygun şartlarda gerçekleşmeyen sökme işlemleri, tesis ve çalışan eksiklikleri insanları ve gezegeni  risk altına sokmaktadır. Bu konular aşağıdaki sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile örtüşmektedir
kalkinma-hedefleri-tr-63. hedef ; hava, su ve toprak kirliliği nedeniyle oluşan hastalık ve ölümlerde azalmayı işaret etmektedir.  6. Hedef; uygun fiyatlı ve temiz  içme suyuna erişimin tüm insanların evrensel bir hakkı olduğuna ve mevcut su kaynaklarındaki kirlenmenin önlenmesi gerektiğine dikkat çekerken  14. Hedef ise su altı kirliliğinin azaltılması ve su altı eko sisteminin korunması ile ilgili konulara dikkati çekmektedir.

11. hedef; şehirler tarafından verilen çevresel etkinin, hava kalitesi konuları ve diğer atık yönetim sistemlerine özel bir ilgi gösterilmesi ile azaltılmasını amaçlar. Dünya nüfusunun  yarısının şehirlerde yaşadığını göz önüne alırsak, hızlı şehirleşme ve yüksek nüfuslu alanlarda beraberinde getirdiği çevresel etkilerin azaltılması noktasında yeni çözümlere ihtiyaç duyulduğu açıktır. Elektronik atığın çok büyük bir çoğunluğu şehirlerde ortaya çıkacak ve şehirlerdeki elektronik atıkların yönetimi, toplama ve geri dönüşüm oranlarının geliştirilmesi, ortaya çıkan elektronik atık miktarının düşürülmesi oldukça önem kazanacaktır.  Akıllı şehirlere doğru yöneliş ve bilişim teknolojilerinin atık yönetiminde kullanılması, yeni ve heyecan verici fırsatları doğurmaktadır.kalkinma-hedefleri-tr-6

Buna benzer şekilde 12. Hedef de kimyasalların ve tüm atıkların hayat döngüleri boyunca, uluslararası çerçeveye bağlı kalınması, havaya suya ve toprağa yapılan salınımların kayda değer ölçüde azaltılması ve ters etkilerinin minimize edilmesi esasına dayanıyor. Önleme, azaltma, tamir, geri dönüşüm ve tekrar kullanım aşamalarına bağlı kalınarak atıkların yönetilmesi gerekmektedir.  Elektrikli elektronik eşyalarda da dahil olmak üzere, her geçen gün insanlar daha fazla tüketmekte, bu da tüketimin ve üretimin daha sürdürülebilir olması ihtiyacını doğurmaktadır.

kalkinma-hedefleri-tr-8 kalkinma-hedefleri-tr-11 kalkinma-hedefleri-tr-12 kalkinma-hedefleri-tr-14

One Response

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir