“Elektronik atık ( AEEE ) yönetmeliğinde tüketicilere ve dağıtıcılara düşen görevler nedir?” Başlıklı yazımızda  AEEE yönetmeliğinde tüketicilere ce dağıtıcılara düşen görevleri incelemiştik. Bu yazımızda olaya başka taraftan bakacağız: “Elektronik atık ( AEEE ) yönetmeliğinde üreticilere düşen görevler nedir?” Gördüğünüz gibi bir kelime anlamı büsbütün değiştiriyor bu yazımzıda.

Kuşkusuz, elektronik atıkların üretilmesinde, dağıtılmasında, insan sağlığına zararlı bileşikler içermesinde ve çabuk eskiyen tasarımlar kullanılmasında en büyük sorumluluk sahibi olan elektronik eşya üreticileri.

Dolayısıyla, kirleten öder prensibi ile elektronik atıkların yönetimi ve ilgili tüm proseslerde en fazla efor harcaması gerekenler de bu yerel ve uluslararası dev firmalar.

Her yıl milyarlarca dolarlık elektronik eşya satan bu firmaların bütçelerinden ayıracakları 20 ila 30 milyon dolar bile ülkemizde elektronik atık sorununun çözümü için devasa bir adım olabilir.

Bu düşünceden hareketle AEEE yönetmeliğini incelediğimizde yetkilendirilmiş kuruluşları görürüz.

Yönetmelikte , Kar amacı gütmeyen ortak uyum organizasyonu olarak geçen Yetkilendirilmiş Kuruluşlar , üreticiler tarafından kurulan ve belediyelerle uyum içinde çalıştıklarında elektronik atık sorununu gerçekten ortadan kaldırma noktasında öneme sahip olabilecek oluşumlardır. Belediyelerin yaşadıkları finansal zorlukları göz önüne aldığımızda , kendi alanlarında birer dev olan bu şirketler tek başlarına elektronik atıkların toplanmasını finanse edebilecek güce sahiptirler.

Gelin hep beraber yönetmeliğin kritik maddelerini inceleyelim:

Elektronik eşya üreticileri toplama hedeflerini gerçekleştirmekle yükümlüdürler.

Belediyeler ve dağıtıcılar tarafından toplanan AEEE lerin nakliyesinden ,  işlenmesinden ve işlenmesinden dolayı ortaya çıkabilecek maliyetleri karşılamakla yükümlüdürler.

Evsel olmayan atıklar için de toplama sistemi kurmakla yükümlüdürler.

Belediyelerle beraber veya tek başına eğitim vermekle , toplumsal bilincin arttırılması ile ilgili çalışmalar yapmakla yükümlüdürler.

Yönetmelikten kaynaklanan sorumluluklarını tek başlarına veya bir yetkilendirilmiş kuruluşa üye olarak karşılamak zorundadırlar.Bu noktada çok iyi çalışan bir denetleme sistemi olması şarttır. Yetkilendirilmiş kuruluşların üye firmalarından aldıkları ücretleri toplama ve eğitim faaliyetleri için hangi verimlilikte kullandıkları, çevre sağlığı ve sektörel gelişim açısından kritik önemdedir.

Bu yazımızda işlediğimiz konumuzla paralel olarak Tüketim Toplumu ve Elektronik Atıklar ve Elektronik Atıklar ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri yazılarımızı incelemenizi tavsiye ediyoruz. Bizi takipte kaldığınız için teşekkür ederiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir