Elektronik atıkların çevreye verdiği zararı azaltmak ve lisanslı firmalar üzerinden geri dönüşümünü sağlamak , sürdürülebililr bir elektronik atık yönetiminin kuşkusuz en önemli öğesi. Ancak bu atıklarla ilgili bilincin arttırıcı çalışmalar, toplama ve geçici depolama gibi lojistik operasyonları olmadan bunu başarmak mümkün değil.

İşte bu noktada devreye belediyeler giriyor. AEEE yönetmeliğinde, belediyelere çok önemli görevler düşüyor.

Belediyeler bir yönetim planı oluşturmakla yükümlü. Her belediyenin nüfusuna göre değişen toplama başlangıç yılları var.  Örneğin bağlı bulunduğunuz belediyenin nüfusu 100.000 ila 200.000 arasında ise 2015 yılında bir getirme merkezi kurmuş olması gerekiyordu. aşağıdaki tablodan bağlı bulunduğunuz belediyenin elektronik atıkları toplama sistemi kurması gerekip gerekmediği bilgisine ulaşabilirsiniz.

Tabi bu noktada pratikte  sıkıntılar mevcut. Belediyelerin şehir içinde yeterli yeri olmaması, toplama noktasındaki araç, insan gücü ve işletme giderleri gibi finansal sıkıntılar bunlardan bazıları.

Belediye Nüfuslarına Göre Getirme Merkezi Oluşturma ve AEEE Toplama Başlangıç Yılları

Belediye Nüfusu Getirme Merkezi Oluşturma ve AEEE

Toplama Başlangıç Yılları

400.000’den fazla 1/5/2013
200.000-400.000 arası 1/1/2014
100.000-200.000 arası 1/1/2015
50.000-100.000 arası 1/1/2016
10.000-50.000 arası 1/1/2017
10.000’den az 1/1/2018

 

Bu nedenle 600 den fazla belediye bulunduran ülkemizde belediyelerin sadece %2-3 ü elektronik atıkları toplama sistemi kurabilmiş durumda. Elbette bu durum 2018 yılının ilk çeyreği bitmişken yükümlülüklere uyması gereken belediye sayısında artış yaşanmıştır. Bu uygulamaları başlamak tabi beledeyiler açısından bazı yatırım ve faaliyet organizasyonları gerektirmektedir.

Bu oranın azlığı finansal sorunlarla ilgili gibi görünse de ülkemizde bilinç arttırıcı çalışmalar yaygınlaştıkça insanlardan talep gelmeye başlayacak ve daha çok belediye elektronik atıkları toplama noktasında daha istekli olacaktır.

Eğer bağlı bulunduğunuz belediye yukarıdaki şartları sağlıyor ancak gene de elektronik atıkları toplamıyor veya sıkıntılı işleyen bir AEEE toplama hizmeti sunuyorsa EAGD derneği ile iletişime geçebilirsiniz. Bu alanda Elektronik Atıkların Geri Dönüşümünü Destekleme Derneği (EAGD) sizlere belediylerin sağlayamadığı desteği gönüllüleri sayesinde sağlayabilmektedir. EAGD sizlerden aldığı eski elektronik eşyaları en doğru şekilde değerlendirerek projelerinde kullanmaktadır. Köy Okullarına Bilgisayar Projesi bu projelerden bir tanesidir.

Elektronik atık sorununun tüm paydaşlarını bir araya getiren dernek, belediyelerin AEEE leri daha verimli yönetmesi noktasında belediyelere destek oluyor, çevreye olan zararı minimize edici çalışmalar yapıyor.

One Response

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir