Dünya’da ne kadar elektronik atık çıkıyor? Bu sorunun cevabı sizleri biraz rahatsız edebilir. Dünya’da şu anda yıllık olarak 44,7 milyon elektronik atık çıkmakta. Peki bu atıklara ne oluyor? Yazımızın devamında bu konuyu detaylandıracağız.

Bu bahsettiğimiz 44,7 milyon tondan sadece %20’si toplanma ve geri dönüşüm aşamasında raporlanabilmektedir. Geriye kalan %80’nin %4’ü ise ( 1,7 milyon ton ) yüksek gelirli ülkelerde evsel atıklarla beraber çöpe atılmakta, %80’nin %76’sı, hurdacılara ve standartlara uygun olmayan gayri resmi geri dönüşümcülere gitmekte, çöpe atılmakta veya ikinci el ticaretinde kullanılmaktadır.


Dünya Genelinde Elektronik Atık Artışı

Dünya Genelinde Elektronik Atık Artışı

Tüm Dünya’daki ülkelerde 2014 yılındaki kişi başı 5,8 kg elektronik atık üretimine kıyasla bir artış gerçekleşmiş ve 2016 yılında kişi başı 6,1 kg elektronik atık ortaya çıkmıştır . E-atık rakamlarını gözünüzde canlandırmak için şöyle bir örnek verelim. Bu rakamlara göre her sene 4500 Eyfel kulesinin ağırlığına eş değer bir atık üretiliyor demektir. E-atık üretim rakamlarının 2021 yılı itibariyle 52,2 milyon tona , yani kişi başı 6,8 kg’a ulaşması beklenmektedir.

Bu bağlamda, bu rapor “gelişme için bilişim sektörünün ölçümü birliği” tarafından geliştirilen referans kurallarına göre düzenlenmiş ve raporda küresel elektronik atık istatistiklerini benzerlerine kıyasla en geniş içerikli olarak incelemektedir.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

Artan miktarlardaki elektronik atık ve bu elektronik atıkların uygunsuz ve güvenliksiz bertaraf işlemleri, açık alanlara dökümü ve yakma işlemleri çevre ve insan sağlığına ciddi bir tehdit teşkil etmektedir.


Elektronik atıklar sorunu aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma hedeflerine karşı bir tehdit olup, elektronik atıklar konusunu daha iyi anlama ve daha güncel datalara sahip olabilmek sürdürülebilirlik hedeflerini başarma noktasında anahtar öneme sahiptir.

Elektronik atıklar, özellikle çevresel koruma ve sağlık odaklı sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin tutturulmasında yardımcı olacak bir konuma sahiptir (6 , 11 ,12 , 14 ve 3 numaralı hedefler). Ayrıca 8 numaralı hedef olan istihdam ve ekonomik büyüme hedeflerini de, yapısı gereği girişimcilik ve yeni çalışma alanları açması sebebiyle dolaylı olarak desteklemektedir.


Bilişim ekipmanları satın almaları ve gittikçe kısalan kullanma süreleri elektronik atıkların büyümesini sağlamakta ve sürekli kılmaktadır. Elektronik atıkların artmasının başlıca nedenleri birden fazla trend ile ilgilidir. Küresel bilgi toplumu hızlı bir şekilde büyümekte, gittikçe artan sayılarda kullanıcı ve düzenli teknolojik gelişmeler, inovasyon, verimlilik ve sosyo ekonomik gelişmeler tarafından körüklenmektedir. 2017 itibariyle dünya nüfusunun yarıya yakını internet kullanmaktatır. Ek olarak büyük oranda insanların ise mobil ağlara ve servislere ulaşımı mümkün hale gelmiştir.

Birçok insan birden fazla bilişim ekipmanı kullanmaktadır, ürünlerin kullanım döngüsü özellikle telefon ve bilgisayarlar için gittikçe kısalmaktadır. Aynı zamanda gelişen ülkelerde harcanabilir gelirler artış göstermekte, büyüyen orta sınıf elektrikli elektronik eşyalara daha çok harcama yapabilmekte ve düzenli olarak daha fazla elektronik atık üretmektedir. Mevcut trendlerin bize gösterdiği şu şekilde özetleyebiliriz. Elektronik atıklar düzenli bir şekilde artacak burası net bir şekilde ortada. Bizim bu sorunu çözebilmemiz ve yönetebilmemiz için ise gerekli verilere ulaşabilmemiz gerekiyor.

Projelerimiz

EAGD, eski elektronik eşyaları değerlendirmemizi veya  geri dönüşüme kazandırmanızı sağlayarak köy okullarına bilgisayar kazandırılmasını desteklemiş olursunuz. Elektronik Atık ve Köy Okullarına Bilgisayar Kampanyası için Tıklayınız.

 

Kaynak : Birleşmiş Milletler Küresel Elektronik atık raporu – 2017

2 Responses

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir