Yasalar tarafından düzenlenen ve döngüsel yapı içeren her konu mevzuata bağlanmalıdır. Dünya’da elektronik atık mevzuatları makalemizde bu mevzuatlara değineceğiz.Yeni bir geri kabul ve geri dönüşüm sistemi kurarken, tüm sistemin başarılı bir şekilde yürümesinden kimin sorumlu olacağını belirlemek ve tüm sistemin kimin kontrolü altında olacağını belirtmek hayati bir önem taşımaktadır. Bir organizasyon, sistemin içinde rolü ve sorumlulukları olan  paydaşların  belirlenmiş aksiyonları alıp almadığını kontrol  ve koordine edici bir role soyunmalıdır. Bununla beraber bir organizasyon da sitem kurallarının dayatıldığı ve sisteme uyumluluğun sağlandığından emin olmalıdır. Ulusal elektronik atık politikaları ve mevzuatları  elektronik atık yönetiminde önemli bir rol oynarlar çünkü, kamu ve özel sektördeki elektronik atıkların yönetiminde olacak standartları ve paydaşların aksiyonlarının yönetimi  ve denetimini sağlarlar.

Bunun da ötesinde, bu politikalar ve mevzuatlar aynı zamanda işleyen, adil, sürdürülebilir ve doğru bir sistemin çerçevesini de belirleyici rol üstlenmelidirler. Dolayısıyla, fiziksel geri dönüşümden ziyade, politika yapıcılar paydaşlar ile birlikte toplama alanları, lojistik konularını da kapsayacak bir finansal model kurulabilmelidir. Ek olarak, önerilen sistem ile ilgili bilincin arttırılması paydaşların sorumlulukları ile uyum içinde hareket ediyor olması ve bilişim sistemlerinin bu verileri alabilir i işleyebilir ve geri bildirimler ile zenginleştirdiğinden emin olunması gerekmektedir. Bu noktada Dünya nüfusunun ne kadarının  devletler tarafından konulmuş kurallara tabi olduğunun bilinmesi önemlidir. Çin ve Hindistan’ın 2014 den sonra ilgili mevzuatı hayata geçirmiş olmasından dolayı 2014 de %44 olan nüfus kapsama oranı 2017 de %66 ya ( 4,8 milyar insan ) yükselmiştir. ( bkz: Elektronik Atık Üretiminde Asya İlk Sırada )

Dünya’da Elektronik Atık Mevzuatları ve Gerçekler

Dünya’da Elektronik Atık Mevzuatları konusunda gelişmeler yaşanmaktadır. Ancak hepimizin tahmin edeceği gibi politikaların ve mevzuatların varlığı kanuni yaptırımların ve elektronik atık yönetim sistemlerinin çok iyi çalıştığı anlamına gelmemektedir. Buna ek olarak, her ülkedeki mevzuat birebir aynı olmamakta, ülkelerin kültürüne ve yapısına göre de değişiklik göstermektedir.

Bu da elektronik atıkların yönetimi ve koordinasyonu noktasındaki eksiklikleri daha iyi anlayabilmemizi sağlamaktadır. Elektronik atık mevzuatlarını kabul etmiş bir çok ülke elektronik ürünlerin kategorilerini zamanla arttırmakta , kapsama alanını genişletmektedir.Örneğin Amerika birleşik devletlerinde, listelenen  tüketici elektroniği ürünleri konutlarda ve ticari işletmelerde kullanılan ve görüntü, ses sistemleri ile bilişim ekipmanlarından oluşmaktadır. Halbuki, soğutma ve iklimlendirme ekipmanları, büyük ev eşyaları bazı küçük ekipmanlar ve aydınlatma cihazları gibi bir çok elektrikli ve elektronik cihaz kapsama dışında kalmıştır. Elektronik atık mevzuatlarının en iyi durumda olduğu ülkeler Avrupa Birliği’nde bulunmaktadır. Avrupa Birliğin’de belgelenen ve toplanan elektronik atıkların ortalaması %30’lar civarındadır. Toplama ve belgelendirme ortalamaları dünya ortalamasından yüksek olan diğer bölgeler ise Kuzey Amerika, Doğu Asya ve Güney Asya olarak adlandırılabilir. Afrika’nın büyük bir bölümü, Orta Asya gibi bir çok alanda ise elektronik atık mevzuatı bulunmamaktadır.

One Response

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir