Bu bahsettiğimiz 44,7 milyon tondan sadece %20 si toplanma ve geri dönüşüm aşamasında raporlanabilmektedir.  Geriye kalan %80 ise %4 ( 1,7 milyon ton ) yüksek gelirli ülkelerde evsel atıklarla beraber çöpe atılmakta , geri kalan %76 ise , hurdacılara ve standartlara uygun olmayan gayri resmi geri dönüşümcülere gitmekte , çöpe atılmakta veya  ikinci el ticaretinde kullanılmaktadır.
Tüm dünyadaki ülkeler 2014 yılındaki 5,8 kg’ a kıyasla bir artış ile  ,  2016 yılında toplam 44,7 milyon ton , veya bir diğer deyişle kişi başı 6,1 kg elektronik atık oluşturmuşlardır . Bu her sene 4500 eyfel kulesinin ağırlığına eş değer bir atığın üretilmesi demektir. Bu rakamların 2021 yılı itibariyle 52,2 milton tona , yani kişi başı 6,8 kg’a ulaşması beklenmektedir.
Elektronik atık üretimi yıllık 44,7 milyon tona ulaşmıştır ki  , bu 4500 eyfel kulesinin ağırlığına eşittir.
Bu bağlamda , bu rapor  “gelişme için bilişim sektörünün ölçümü birliği“  tarafından geliştirilen referans kurallarına göre düzenlenmiş ve küresel elektronik atık istatistiklerini benzerlerine göre en geniş içerikli olarak incelemektedir.
Artan miktarlardaki elektronik atık ve bu elektronik atıkların uygunsuz ve güvenliksiz bertaraf işlemleri , açık alanlara dökümü ve yakma işlemleri çevre ve insan sağlığına ciddi bir tehdit teşkil etmektedir.
Elektronik atıklar sorunu aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma hedeflerine karşı bir tehdit olup , elektronik atıklar konusunu daha iyi anlama ve daha güncel datalara sahip olabilmek sürdürülebilirlik hedeflerini başarma noktasında anahtar öneme sahiptir.
Elektronik atıklar  , özellikle çevresel koruma ve sağlık odaklı sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin tutturulmasında yardımcı olacak bir konuma sahiptir.(6 , 11 ,12 , 14 ve 3 numaralı hedefler) Ayrıca 8 numaralı hedef olan istihdam ve ekonomik büyüme hedeflerini de  , yapısı gereği girişimcilik ve yeni çalışma alanları açmasından dolayı , dolaylı olarak desteklemektedir.
Bilişim ekipmanları satınalmaları ve gittikçe kısalan kullanma süreleri elektronik atıkların büyümesini sağlamakta ve sürekli kılmaktadır. Elektronik atıkların artmasının başlıca nedenleri biren fazla trend ile ilgilidir. Küresel bilgi toplumu hızlı bir şekilde büyümekte , gittikçe artan sayılarda kullanıcı ve düzenli teknolojik gelişmeler , inovasyon ,  verimlilik ve  sosyo ekonomik gelişmeler tarafından körüklenmektedir. 2017 itibariyle dünya nüfusunun yarıya yakını internet kullanmakta , büyük oranda insanların ise mobil ağlara ve servislere ulaşımı mümkün kılınmıştır.
Bir çok insan birden fazla bilişim ekipmanı kullanmakta , ürünlerin kullanım döngüsü özellikle telefon ve bilgisayarlar için , gittikçe kısalmaktadır.Aynı zamanda gelişen ülkelerde harcanabilir gelirler artış göstermekte , büyüyen orta sınıf elektrikli elektronik eşyalara daha çok harcama yapabilmekte ve düzenli olarak daha fazla elektronik atık üretmektedir. Mevcut trendlerin bize gösterdiği , elektronik atıkların düzenli bir şekilde artacağı ve bizim bu sorunu çözebilmemiz ve yönetebilmemiz için gerekli verilere ulaşabilmemiz gerektiğidir.

Kaynak : Birleşmiş Milletler Küresel Elektronik atık raporu – 2017

Makale 2 yoruma sahip

  1. Pingback: Elektronik Atıkların Gelişmekte Olan Ülkelere Yasa Dışı Akışı

  2. Pingback: Elektronik Atık Üretiminde Asya İlk Sırada

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir